سایت شخصی مرتضی فروتن تنها سایت شخصی مرتضی فروتن تنها http://www.mortezaft.ir 2020-01-17T22:16:21+01:00 text/html 2019-06-28T18:37:06+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده فعال تر شدنم در شبکه اجتماعی توئیتر http://www.mortezaft.ir/post/105 <font face="Mihan-IransansLight" size="3">با توجه به گسترش شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها هر آدمی به این فکر می کنه که باید تو کدوماش باید فعالیت کنه ! طبیعی هست که نه میشه داخل همه اونا فعال بود! همچنین نمیشه داخل هیچکدومش غیر فعال باشیم چرا که فعالیت در فضای مجازی و در شبکه های اجتماعی جزوی از روابط اولیه اجتماعی یک فرد در جامعه محسوب می شود.</font><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3">من هم از این قاعده مستثنی نیستم !</font></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://follows.com/blog/wp-content/uploads/2017/12/Find-Email-Twitter-User.jpg" alt="Image result for twitter"></div><font face="Mihan-IransansLight" size="3">برای همون چند وقتی هست در دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و توئیتر بیشتر به فعالیت می پردازم.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3">اگر می خواید من رو در شبکه اجتماعی توئتیر دنبال کنید می تونید از طریق لینک زیر اقدام کنید:</font></div><div><a href="https://twitter.com/mortezaft70"><font face="Mihan-IransansLight" size="3">https://twitter.com/mortezaft70</font></a></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="3">چند توئیت خودم در حوزه های مختلف رو اینجا منتشر می کنم:</font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">وضعیت تحویل خودرو در شرکت های بزرگ خودرو سازی ایران</font></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">بیش از 100 هزار خودرو ناقص کف پارکینگ </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#سایپا</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> و </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#ایرانخودرو</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D8%B3%D8%A7%D8%B2?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#خودرو_ساز</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> میگه قطعات اصلی و حساسه و نمیشه تحویل داد </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#تعزیرات</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> تهران میگه </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#احتکاره</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> و خیلی نواقص غیر اصلیه وزارت صنایع 6 ماهه میگه به زودی </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#قطعات</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> میرسه و تکمیل خواهد شد دروغ پشت دروغ درباره زمان تحویل و خریداران سردرگم!</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">----------------------------</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(245, 248, 250);">برای تغییر فلان سرمربی تیم فوتبال </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background: rgb(245, 248, 250); color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#تجمع</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(245, 248, 250);"> می کنند و </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background: rgb(245, 248, 250); color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#اعتراض</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(245, 248, 250);">! اما برای بی تدبیری ها و گرانی ها و از زیر مسئولیت در روی های مسئولین فقط </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AD%D8%B1%D9%81?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background: rgb(245, 248, 250); color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#حرف</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(245, 248, 250);"> میزنند! سرنوشت هر قوم تغییر نمیکنه مگر اینکه خودشان بخواهند ! </span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(245, 248, 250);"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(245, 248, 250);">----------------------</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">من هم به جمع </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#قمارباز</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> ها پیوستم ماشینی خریدم نمیدونم </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#قیمت</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> ش چقدره ، نمیدونم کی بهم </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#تحویل</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> میدن! </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#سایپا</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#وزارت_صنعت_تعطیل</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#تحویل_خودر</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(145, 210, 250); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#ایرانخودرو</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap; background-color: rgb(245, 248, 250);"> </span><br></div> text/html 2019-03-24T18:11:20+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده رزرو بلیط هواپیما، تور مشهد و جاذبه های زیارتی و گردشگری http://www.mortezaft.ir/post/104 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">با خرید </span><a href="http://tour-mashhad.com/"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi">تور مشهد</span></a><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">و تجربه ی تور ارزان قیمت و با کیفیت، اوقات خوشی را در پایتخت معنوی ایران تجربه کنید.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">شهر مشهد از گذشته به عنوان یك شهر زیارتی و سیاحتی مطرح بوده و اکنون از جهت فرهنگی، علمی و سیاسی و اقتصادی نیز اهمیت یافته است، به طوری كه به دلایل مختلف، از جمله حضور بیش از 12 میلیون زائر و مسافر در هر سال و قرارداشتن در مسیر بزرگراه آسیایی، از امكانات اقتصادی و تجاری ویژه‏ای برخوردار شده است و دارای میراث معماری پرجاذبه و شهری مدرن به همراه پیشینه ای پرافتخار است. مشهد پایتخت معماری سنتی اسلامی بوده وهنوز هم در اطراف و اكناف آن آثاری از بازارچه های سنتی به چشم می خورد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>. </span><span lang="AR-SA">در مجموع باید گفت مشهد برای هر كسی تجربه ای لذتبخش را رقم خواهد زد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> همچنین میتوانید جهت رزرو </span><a href="http://itc724.com/"><span lang="FA">بلیط هواپیما</span></a><span lang="FA"> مانند </span><a href="http://itc724.com/Ticket-Tehran-Mashhad-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.html"><span lang="FA">بلیط هواپیما تهران به مشهد</span></a><span lang="FA"> و </span><a href="http://itc724.com/Ticket-Tehran-Kish-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B4.html"><span lang="FA">بلیط هواپیما تهران به کیش</span></a><span lang="FA"> و بلیط هواپیما </span><a href="https://tour-mashhad.com/itc724.com/Ticket-Tehran-istanbul-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84.html"><span lang="FA">تهران به استانبول</span></a><span lang="FA"> به سایت </span><a href="http://itc724.com/"><span dir="LTR">http://itc724.com</span></a><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> مراجعه نمایید<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><img src="http://s9.picofile.com/file/8355805434/mashhad.jpg"></p> <h3 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">رزرو تور مشهد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">برای یافتن <strong>تور مشهد</strong> با ویژگی های مورد نظر خود، انواع تورها از جمله </span><a href="http://tour-mashhad.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/"><span lang="AR-SA">تور هوایی مشهد</span></a><span lang="AR-SA"> و </span><a href="http://tour-mashhad.com/%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/"><span lang="AR-SA">تور زمینی مشهد</span></a><span lang="AR-SA"> با قطار به تفکیک هتل آپارتمان تا هتل 5 ستاره در صفحه اصلی سایت قابل مشاهده می باشد. لیست تورها به صورت ماهانه قرار داده میشود و بر اساس ارزانترین نرخ قطار و پرواز که معمولا در اوایل هفته و به جز ایام پیک می باشد قابل مشاهده بوده و برای استعلام دقیق تر نرخ تور و هتل و پرواز مشهد میتوانید با شماره های شرکت تماس بگیرید.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <h2 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">ویژگی های رزرو تور مشهد در </span><span dir="LTR">http://tour-mashhad.com<o:p></o:p></span></h2> <h3 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">امکان رزرو تور مشهد به همراه خدمات دلخواه</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">این شرکت این امکان را به شما می دهد که خدمات تور مشهد مانند گشت شهری، بیمه مسافرتی، ترانسفر فرودگاهی و ... را بر حسب نیاز و تمایل خود خریداری نمایید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> در صورت درخواست گشت گشت ها به صورت گشتهای 4 ساعته در مسیر انتخابی مسافر از مسیرهای 4 گانه قابل انتخاب خواهد بود.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <h2 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">بهترین زمان سفر به مشهد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></h2> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">بهترین زمان سفر به مشهد فصل بهار است چرا که با وجود اینکه مشهد پایتخت معنوی ایران محسوب می شود و همواره زائران زیادی به این شهر سفر می کنند اما در فصل بهار نسبت به سایر فصول خلوت تر میباشد و هتل و بلیط هواپیما مشهد و در کل تور مشهد را ارزانتر از سایر فصول میتوان خریداری کرد.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> <h3 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">مشاهده ی کلیه اطلاعات هتل های مشهد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></h3> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="AR-SA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi">امکان مشاهده جزئیات هر یک از هتل های مشهد به همراه امکانات، عکس، موقعیت مکانی و لیست اتاق ها موجود فراهم گردیده است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.<o:p></o:p></span></p> <h3 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">قیمت تور مشهد</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">ما به شما تضمین بهترین قیمت تور مشهد را می دهیم، پس از جستجو، لیستی از تور مشهد که از تور ارزان قیمت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="AR-SA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;در هتل آپارتمان تا تورهای لوکس در هتل های 5 ستاره و مجلل</span><span lang="AR-SA"> به صورت مجزا نمایش داده می شود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <h2 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">جاذبه‌های طبیعی</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></h2> <h3 dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">کوهسنگی مشهد</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></h3> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="AR-SA">جاذبه‌های طبیعی که درنزدیکی شهر مشهد قرار دارند، شامل ییلاقات شاندیز، طرقبه، زشک، روستای کنگ، نغندر، جاغرق، چالیدره، پارک جنگلی وکیل‌آباد، باغ‌وحش وکیل‌آباد، آبشار ارتکند، پارک جنگلی نه‌دره در دو کیلومتری جنوب مشهد، پارک کوهسنگی، آبشار قره سو، دره اخلمد، فریزی، سد ارداک، هفت حوض، چشمه گیلاس و چشمه گراب هستند.</span><span lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="AR-SA">پارک جنگلی طرق (انقلاب)</span></b><span lang="AR-SA"> در حاشیهٔ جنوب‌شرق مشهد، درنزدیکی پلیس راه، یکی از بزرگ‌ترین اماکن در اسکان و ارائه خدمات گردشگری به شهروندان و زائران است. این پارک در سال </span><span lang="FA">۱۳۴۰</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">احداث شده، و در سال </span><span lang="FA">۱۳۷۹</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">بازپیرایی گردیده‌است. پارک جنگلی طرق دارای فضاهای تفریحی، فرهنگی، ورزشی و تجاری با </span><span lang="FA">۲۱۰</span><span lang="FA"> </span><span lang="AR-SA">هکتار فضای جنگلی و </span><span lang="FA">۱۱۲</span><span lang="AR-SA">هزار مترمربع فضاهای عمرانی است. این پارک جنگلی دارای تیپ‌های درختی پهن‌برگ، مخلوط و سوزنی‌برگ بوده و اقاقیا و زبان‌گنجشک بیشترین نوع در سطح این محدوده است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2019-01-09T16:56:28+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده توئیت آدم های عجیبی هستیم! http://www.mortezaft.ir/post/103 <span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">آدم های عجیبی هستیم ! بیشتر از اینکه بخوایم خودمون رو درست کنیم فقط می خوایم جامعه رو درست کنیم! اگر خودمون خودمون رو درست کنیم خیلی از مشکلات جامعه هم درست میشه... </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(29, 161, 242); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#خودسازی</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> </span><a href="https://twitter.com/hashtag/%DB%8C%DA%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D8%A8%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%AF?src=hash" data-query-source="hashtag_click" class="twitter-hashtag pretty-link js-nav" dir="rtl" style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(29, 161, 242); text-decoration-line: none; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;">#یک_سوزن_به_دیگران_یک_جوالدوز_به_خود</a><span style="color: rgb(20, 23, 26); font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: right; white-space: pre-wrap;"> </span><img class="Emoji Emoji--forText" src="https://abs.twimg.com/emoji/v2/72x72/1f60e.png" draggable="false" alt=" text/html 2018-10-03T16:23:46+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده طرح استوری اینستاگرام با موضوع شرکت در نماز جماعت http://www.mortezaft.ir/post/102 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8338934000/story_shohada7.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">طرح استوری نماز جماعت ویژه اینستاگرام و واتساپ&nbsp;<br><br></div><div style="text-align: center;">طراح: خودم :)</div> text/html 2018-07-13T08:19:03+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده انحرافی به نام روز شمار محرم! http://www.mortezaft.ir/post/101 <div style="text-align: center;"><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#انحراف</a><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;های بزرگ از انحراف های کوچک شروع میشه&nbsp;</span></div> <span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">تازگی ها میبینم روز شمار هایی که برای محرم در</span><a class="" href="https://www.instagram.com/explore/tags/%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 53, 105); text-decoration-line: none;">#فضای_مجازی</a><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;منتشر میشه&nbsp;</span><br style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">کار عجیبیه بود از نظر خودم ولی یادم اومد آقای قرائتی استاد درس هایی از قرآن یه صحبت در این زمینه داشتند ، بعد یه جستجو چند دقیقه ای پیداش کردم و براتون گذاشتم&nbsp;</span><br style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><span style="font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">این یه مورد انحراف کوچیکه به نظر من ولی انحراف ها و بدعت های عجیبی چند سال اخیر رواج پیدا کرده و می بینم که اگه لازم شد در موقعیت خودش در موردشون مطلب می زارم خیلی از ضربات و مشکلات رو در طول تاریخ خود مسلمونا(کم اطلاع) به دین و جوامع اسلامی وارد کردن ، خصوصا جایی که از قرآن و سخنان و سیره ائمه دور شدن .... حرف درست رو بپذیریم حتی اگر تا الان قبول نداشتیمش و یا بهش عمل نمی کردیم ...</span> <div><br></div><div><br></div>&nbsp;<style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/SUvRk/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div> text/html 2018-05-24T18:40:44+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده بیت شعر جالب بیرجندی در مورد ماه رمضان http://www.mortezaft.ir/post/100 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8327359226/birrr.jpg"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">روزه می گیرم لاغر می شوم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">گر نگیرم م کافر می شوم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">منبع: بیرجندی سلام</div> text/html 2018-01-11T11:10:24+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده طنز تصویری معاوضه مرغ تخم گذار با خودرو یا ملک تجاری! http://www.mortezaft.ir/post/99 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8316448526/96_10_5_1.jpg"></div> text/html 2016-12-29T09:13:52+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده دانلود آهنگ «وقت خوابیدن نیست» به مناسبت 9 دی ماه + لینک دانلود http://www.mortezaft.ir/post/97 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8280406542/cover92.jpg"></div> <div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Yekan&quot;;"><font size="4">وقت خوابیدن نیست</font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Yekan&quot;;">با صدای: عبدالله مولوی حقیقی</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Yekan&quot;;">آهنگساز و تنظیم کننده: مجتبی حسن پور</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; line-height: 115%; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Yekan&quot;;">گرافیست: مرتضی فروتن تنها</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:115%"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;"><o:p><a href="khorasantime.ir/images/docs/files/000002/nf00002447-1.mp3" target="_blank" title="" style="font-size: 11px;"><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/hopstarter/sleek-xp-basic/256/Download-icon.png"></a>&nbsp;</o:p></span></p></div></div> <div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-07-30T14:15:11+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده تصاویر مراسم تشییع پیکر مطهر 2 شهید دفاع مقدس در بیرجند http://www.mortezaft.ir/post/96 <div style="text-align: center;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/07/30/3/2155486.jpg"><font color="#222222" face="Tahoma"><br><span style="font-size: 12px; line-height: 14.3px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#222222" face="Tahoma"><span style="font-size: 12px; line-height: 14.3px;">تصاویر مراسم تشییع پیکر مطهر 2 شهید دفاع مقدس در بیرجند<br><br></span></font></div><div style="font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); line-height: 14.3px; text-align: justify;"><b>عکاس:&nbsp;</b>مرتضی فروتن تنها<br><br></span><a href="http://www.mehrnews.com/photo/3727283/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-2-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF" target="_blank" title=""><font color="#ff0000">برای مشاهده سایر عکس ها در خبرگزاری مهر اینجا کلیک کنید.</font></a></div> text/html 2016-06-13T21:49:08+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده طراحی زیبای استاد حامد شاکرنژاد حافظ و قاری بین المللی قرآن کریم http://www.mortezaft.ir/post/95 <div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;B Roya&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#00B050">طراحی زیبای استاد حامد شاکرنژاد حافظ و قاری بین المللی قرآن کریم</span></b></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8255702534/hamed4.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8255702634/hamed3500.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: &quot;B Yekan&quot;; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">برای دیدن تصویر بالا در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Tahoma, sans-serif; color: red; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:red"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;; color:#0070C0">طراح:</span></b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#0070C0"> </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#0070C0">مرتضی فروتن تنها</span><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height:107%; mso-bidi-font-family:&quot;B Yekan&quot;;color:#0070C0"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2016-05-13T20:08:42+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده فضای مجازی ناسالم = فساد افراد جامعه http://www.mortezaft.ir/post/94 <div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8251262918/fesad222.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s6.picofile.com/file/8251262826/fesad222550.jpg"></a><br><br><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;">جنبش مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی<br><br>برای مشاهده تصویر با کیفیت روی عکس کلیک کنید.</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;">طراح: مرتضی فروتن تنها</span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;"><br></span></div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12px; line-height: 20px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;">تاریخ: 24 اردیبهشت 1395</span></div></div> text/html 2016-05-13T19:52:31+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده دفاع از حرم ولایت با سلاح و دفاع از حریم ولایت با حجاب http://www.mortezaft.ir/post/93 <div style="text-align: center;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8251260834/modafe2.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://s7.picofile.com/file/8251261318/modafe2550.jpg"></a></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;">برای مشاهده تصویر با کیفیت روی عکس کلیک کنید.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;">طراح: مرتضی فروتن تنها</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: 'B Yekan'; font-size: 16px; line-height: 17.12px;">تاریخ: 24 اردیبهشت 1395</span></div> text/html 2015-12-10T08:40:13+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده نفوذی ها با چهره دوستی نفوذ پیدا می کنند +‌طرح گرافیکی http://www.mortezaft.ir/post/91 <div style="text-align: right;"><a href="http://bayanbox.ir/view/6364749219729800917/Tasvirnew11.jpg" target="_blank" style="color: rgb(150, 122, 220); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.2s; font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/6364749219729800917/Tasvirnew11.jpg" height="500" width="500" style="vertical-align: middle; border: 0px none; max-width: 98%; height: auto;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2015-11-18T12:17:58+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده مجموعه تصاویر گرافیکی جنایات و تجاوزات آمریکا در ۱۰۰ سال اخیر - سری اول - ۵ تصویر http://www.mortezaft.ir/post/90 <p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/view/8021554516382702262/Jenayat1.jpg" target="_blank" style="color: rgb(150, 122, 220); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.2s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/8021554516382702262/Jenayat1.jpg" alt="جنایات آمریکا ۱" title="پوستر گرافیکی جنایات آمریکا " height="500" width="500" style="vertical-align: middle; border: 0px none; max-width: 98%; height: auto;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/info/3338811479244103658/Jenayat2" target="_blank" style="color: rgb(150, 122, 220); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.2s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/3338811479244103658/Jenayat2.jpg" alt="جنایات آمریکا ۲" title="پوستر گرافیکی جنایات آمریکا ۲" height="500" width="500" style="vertical-align: middle; border: 0px none; max-width: 98%; height: auto;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/view/8748843580027527615/Jenayat3.jpg" target="_blank" style="color: rgb(150, 122, 220); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.2s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/8748843580027527615/Jenayat3.jpg" alt="جنایات آمریکا ۳" title="پوستر گرافیکی جنایات آمریکا " height="500" width="500" style="vertical-align: middle; border: 0px none; max-width: 98%; height: auto;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/view/7825733394120963096/Jenayat4.jpg" target="_blank" style="color: rgb(150, 122, 220); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.2s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/7825733394120963096/Jenayat4.jpg" alt="جنایات آمریکا ۴" title="پوستر گرافیکی جنایات آمریکا " height="500" width="500" style="vertical-align: middle; border: 0px none; max-width: 98%; height: auto;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/view/662004087694353032/Jenayat5.jpg" target="_blank" style="color: rgb(150, 122, 220); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.2s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/662004087694353032/Jenayat5.jpg" alt="جنایات آمریکا ۵" title="پوستر گرافیکی جنایات آمریکا " height="500" width="500" style="vertical-align: middle; border: 0px none; max-width: 98%; height: auto;"></a></p> text/html 2015-11-15T13:52:26+01:00 www.mortezaft.ir نویسنده طراحی گرافیکی توصیه کوثری به دولت فرانسه + فارسی و انگلیسی http://www.mortezaft.ir/post/89 <p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: right;"><b>محمداسماعیل کوثری:</b></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: right;"><b></b></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: right;">به دولت فرانسه هم توصیه می‌کنیم که اگر نمی‌توانند امنیت مردم خود را در مقابل تروریست‌های داعش تامین کنند، می‌تواند این مهم را به مستشاران نظامی ایران که اکنون در سوریه و عراق در حال مبارزه با داعش هستند، بسپارند.</p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/view/3873548998609601111/m1.jpg" target="_blank" style="color: rgb(150, 122, 220); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.2s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/3873548998609601111/m1.jpg" height="600" width="600" style="vertical-align: middle; border: 0px none; max-width: 98%; height: auto;"></a></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><br></p><p style="margin: 0.5em 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, 'Times New Roman', Times, Arial, serif; font-size: 14px; text-align: center;"><a href="http://bayanbox.ir/view/5325382205495985194/En-m1.jpg" target="_blank" style="color: rgb(150, 122, 220); cursor: pointer; text-decoration: none; transition-duration: 0.2s;"><img src="http://bayanbox.ir/view/5325382205495985194/En-m1.jpg" height="600" width="600" style="vertical-align: middle; border: 0px none; max-width: 98%; height: auto;"></a></p>